Loading

wait a moment

Hør historiker Charlie Krautwald fortælle om Slaget på Grønttorvet

I det sidste krigsår 1918 gik den revolutionære opposition inden for arbejderbevægelsen på gaden og krævede radikale forandringer for den kriseramte arbejderbefolkning. Det førte til en række store demonstrationer og voldsomme optøjer i København, bl.a. de såkaldte “Grønttorvsuroligheder” den 13.-14. november 1918.

Foredrag holdt på Arbejderhistoriefestival 2018, Arbejdermuseet 06.10.2018 af historiker Charlie  Krautwald.

Læs også: https://www.arbejdermuseet.dk/slaget-paa-groenttorvet/

Følg os på Facebook: