Føde, Husly og brændsel!

Kan I så komme ud, alle I slyngler og brødfordyrere!

Tag: 1918

Følg os på Facebook: